Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu poradniki Przejdź do poradniki

04.01.2024

TEMAT

  • realizacja projektow

DLA KOGO

  • firmy
  • samorząd
  • organizacje pozarządowe

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027.

Procedura uzyskiwania opinii Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego.


Pozostałe poradniki

Opublikowano w dniu 04.01.2024

Adaptacja do zmian klimatu w okresie programowania 2021-2027 dla jednostek samorządu terytorialnego

Biblioteka dokumentów (materiały ze spotkań): Dokumenty i strategie unijne Dokumenty i strategie po...

Opublikowano w dniu 04.01.2024

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Załącznik 1 – Scenariusz odniesienia...

Opublikowano w dniu 04.01.2024

Ocena zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH)

Ocena zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) zakresów wsparcia zawartych w projekcie p...

Opublikowano w dniu 04.01.2024

Zasady sporządzania procedur w projektach grantowych współfinansowanych z EFRR w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zasady sporządzania procedur w projektach grantowych współfinansowanych z EFRR w programie Fundusze ...