Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 publikuje wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Aktualny

Archiwalne