Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego