Nabór na promocję marek regionalnych w ramach projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III”

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu aktualnosci Przejdź do aktualnosci

20.06.2024

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza:

nabór na promocję marek regionalnych w formie produkcji filmowych, w których promowani będą przedsiębiorcy z sektora MŚP, w ramach projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III”

Głównym celem naboru jest wyłonienie podmiotów/ Wnioskodawców, którzy w realizowanych produkcjach filmowych będą promować lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP.

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności podmiotów/ Wnioskodawców zostanie określony w umowie po ich wyborze.

Kryteria wyboru: wybór podmiotów/ Wnioskodawców zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru zawarte w Regulaminie naboru.

Wartość wsparcia poszczególnych podmiotów/ Wnioskodawców zostanie dostosowana do wysokości puli przewidzianej w naborze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 23 sierpnia 2024 r.

Sposób składania zgłoszeń:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III – nabór na produkcje filmowe”.
  2. Oferta może być dostarczona:
  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Urzędu.

Miejsce składania zgłoszeń:

  1. Punkt Informacyjno-Podawczy w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pl. Teatralny 2.
  2. Formularz należy złożyć w godzinach pracy Punktu od poniedziałku do piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,

– we wtorki od 8.00 do 16.30,

– w piątki od 8.00 do 13.30.

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

 


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...