03.06.2024

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, konserwacja zabytków, modernizacje budynków użyteczności publicznej, nowoczesne boiska sportowe czy rozwój infrastruktury drogowej – środki z Unii Europejskiej odmieniły nasz region w niemal wszystkich dziedzinach życia. Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie przedstawiające projekty zrealizowane w Kujawsko-Pomorskiem ze wsparciem Funduszy Europejskich. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. W puli jest 30 tysięcy złotych. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 21 listopada 2024 r.

 

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

  • pierwsza nagroda w wysokości 3000,00 zł brutto;
  • dwie drugie nagrody w wysokości 2500,00 zł brutto każda;
  • pięć trzecich nagród w wysokości 2000,00 zł brutto każda;
  • wyróżnienia w wysokości 1000,00 zł brutto każde.

Pula nagród w Konkursie wynosi 30.000,00 zł brutto.

Ocenie podlegać będą wyłącznie zdjęcia inwestycji lub przedsięwzięć, które zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 lub na lata 2014-2020. Informacji o tych inwestycjach można szukać na fundusze.kujawsko-pomorskie.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl, na www.mojregion.eu oraz na mapie dotacji. Komisja konkursowa oceni m.in. jakość techniczną fotografii, oryginalność i kreatywność.

Prace w wersji elektronicznej wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu konkursowego należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Departament Promocji

z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się!”.

lu na adres: konkursfoto@kujawsko-pomorskie.pl


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 14.06.2024

Konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województw...

Opublikowano w dniu 06.06.2024

Przewodnik na temat stosowania Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich udostępniło w dniu 31.05.2024 r. do wykorzystania Przewodnik „Sto...

Opublikowano w dniu 04.06.2024

Konferencja otwierająca projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Zespół ds. Rewitalizacji WK-P zaprasz...

Opublikowano w dniu 29.05.2024

Głosujemy w wyborach europejskich! Każdy głos się liczy!

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, za...

Opublikowano w dniu 28.05.2024

„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – zaproszenie dla przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Zespołów ds. rewitalizacji

W imieniu Zespołu ds. Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do wzięcia udziału w...

Opublikowano w dniu 27.05.2024

Zapoznaj się z projektem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w per...

Opublikowano w dniu 27.05.2024

Rozpoczynamy badanie podsumowujące realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020)

22 maja 2024 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 firma Openfield Sp. z o. o...