Plan Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

2024-01-08

TYP DOKUMENTU

  • inne

TEMAT

  • realizacja programu
  • ewaluacja

Szczegóły

Plan Ewaluacji Programu FEdKP 2021-2027

Zgodnie z art. 44 ust. 5 Rozporządzenia ramowego Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym jest zobowiązana do opracowania planu ewaluacji przewidzianych do realizacji w ramach perspektywy 2021-2027. Plan Ewaluacji programu FEdKP 2021-2027, przyjęty Uchwałą Komitetu Monitorującego program FEdKP 2021-2027  nr 160/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., zawiera cel i przedmiot ewaluacji, organizację procesu ewaluacji, w tym działania dotyczące budowy potencjału ewaluacyjnego, a także opis planowanych do realizacji badań.

Planując badania ewaluacyjne do realizacji w ramach perspektywy 2021-2027 brano pod uwagę: potrzeby informacyjne najważniejszych decydentów polityki spójności na poziomie regionu, a także wyniki badań realizowanych w ramach poprzednich okresów programowania, w szczególności analizując przydatność rekomendacji z nich wypływających


Obowiązuje od  17.11.2023

Poprzednie wersje dokumentu

Plik . pdf 782.71 KB