Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne [nabór nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24]

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej I puli

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej I puli wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w naborze Nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24 ogłoszonym w ramach Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/276/24 z dnia 12 czerwca 2024 r., podjął decyzję w sprawie zakończenia oceny puli projektów złożonych w okresie od 18.03.2024 r. do 24.03.2024 r. w naborze nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wyniki częściowe

Wyniki naboru – I pula [25.03.2024]
Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 stycznia 2024 roku nabór Nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2024 r. i trwać będzie do 22 lipca 2024 r., w okresie od 18 marca 2024 r. do 24 marca 2024 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 6 509 716,75 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24 w ramach:

Działania: 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego

Wnioskodawcę należącego do poniższej grupy:

  • jednostki samorządu terytorialnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

  • rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych),
  • działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 52 632 646,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.02-IZ. 00-086/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 22 lipca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
52 632 646,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.01.2024

Koniec naboru

22.07.2024

Wyniki

grudzień 2024