Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP

Działanie 03.01 – Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP [nabór nr FEKP.03.01-IP.02-013/2024]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.03.01-IP.02-013/24 w ramach:

  • Działania: 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP
  • Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP)

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

Jednostki Samorządu Terytorialnego,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów zamieszczonych na liście podstawowej projektów strategii ZIT BydOF.

Zakres wsparcia to:

–  rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych)

– działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 35 943 375,89 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy IP ZIT w godzinach:

  • poniedziałki, środy i czwartki 7:30 – 15:30,
  • wtorki 7:30 – 17:30,
  • piątki 7:30 – 13:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.03.01-IP.02-013/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 29.08.2024 r., do godz.10:00.
IP pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

W trakcie

Finanse

BUDŻET
35 943 375,89 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

31.05.2024

Koniec naboru

29.08.2024

Wyniki

styczeń 2025