Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.03 Wsparcie MŚP

Wyniki naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 lutego 2024 r. nabór Nr FEKP.01.03-IZ.00-101/24, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 lutego 2024 r. i trwał do 20 marca 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 25 856 205,50 zł.

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza
nabór Nr FEKP.01.03-IZ.00-101/24 w ramach:

 

  • Działania: 3 Wsparcie MŚP
  • Schematu: Wsparcie internacjonalizacji MŚP

 

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest:

– Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Jednostka organizacyjna działająca w imieniu samorządu województwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie:

  • doradztwa w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, stanowiących plan działania dla firm typu Roadmapa dla Eksportera [1];
  • udziału MŚP w targach o charakterze międzynarodowym;
  • działania networkingowe, szkolenia i warsztaty (np. w zakresie e-eksportu oraz wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z wejściem na nowy rynek zbytu, w zakresie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw i współpracy gospodarczej).

Ponadto, dopuszcza się uzupełniająco organizację przez wnioskodawcę misji wyjazdowych i przyjazdowych dla MŚP, maksymalnie do wysokości 20% wartości dofinansowania.

[1] Doradztwo z wykorzystaniem narzędzia wypracowanego w ramach Projektu pn.:“Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa (Partnerstwo PAIH, BusinessFrance, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 25 856 206,64  zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak się ubiegać

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

 

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru:
FEKP.01.03-IZ.00-101/24

 

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 20 marca 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 408.36 KB

Obowiązuje od 03.04.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

Zakończony

Finanse

BUDŻET
25 856 206,64 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

22.02.2024

Koniec naboru

20.03.2024

Wyniki

czerwiec 2024