Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 01.06 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne

Działanie 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.01.06-IZ.00-096/24]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.01.06-IZ.00-096/24 w ramach:

Działania: 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego

Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje otoczenia biznesu.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące wsparcia infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 19 534 266,25 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się
w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru:
FEKP.01.06-IZ.00-096/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do
19 sierpnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.
Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Dane organizatora

Dokumenty pomocnicze

W trakcie

Finanse

BUDŻET
19 534 266,25 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

20.02.2024

Koniec naboru

19.08.2024

Wyniki

styczeń 2025