Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa

Szczegóły naboru

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-128/24 w ramach:

  • Działania: 3 Infrastruktura drogowa
  • Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uzyska projekt dotyczący inwestycji w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych na drogach wojewódzkich takich jak rozbudowa lub modernizacja dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, drogi rowerowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych lub inne) służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 19 709 532,56 zł, w tym 17 634 844,93 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2 074 687,63 zł z budżetu państwa.

 

Jak składać wniosek

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się
w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.04.03-IZ.00-128/24

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl do 17 lipca 2024 r., do godz. 10:00.

IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Dane organizatora

Zakończony

Finanse

BUDŻET
19 709 532,56 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 95 %
Sposób wyboru projektów
niekonkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

17.06.2024

Koniec naboru

17.07.2024

Wyniki

październik 2024