7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027. Dzięki temu do naszego regionu trafi 2 153 610 829 euro, z czego:

 • wkład unijny to 1 836 106 331 euro, w podziale na:
  • 1 326 487 384 euro (72,24%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 509 618 947 euro (27,76%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 • wkład krajowy to 317 504 498 euro.

Głównymi celami Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 są:

 • wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu
 • sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Struktura programu

 • 5 celów polityki i 25 celów szczegółowych
 • 10 priorytetów realizowanych w 102 działaniach.

Formy wsparcia

 • dotacje
 • instrumenty finansowe:
  • pożyczki
  • inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe
  • dotacje połączone z instrumentem finansowym.

Instrumenty terytorialne

 • zintegrowane inwestycje terytorialne
 • rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 • inne instrumenty terytorialne.

Podczas wdrażania programu przestrzegane są warunki i ograniczenia określone w Umowie Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce, co znajdzie odzwierciedlenie w zasadach i kryteriach wyboru projektów.

Przyjęcie programu poprzedził proces szerokich konsultacji społecznych, a przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji programu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził 7 projektów programu.

Zapoznaj się z programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dowiedz się na co możesz otrzymać fundusze.

Poznaj instytucje, które realizują program.