VI posiedzenie KM FEdKiP 2021-2027 – 18-19 września 2023

agenda

protokół

 

Zagadnienia przedstawione podczas VI posiedzenia KM FEdKP:

 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. – koncepcja i realizacja założeń – prof. Bogusław Buszewski
 2. Prezentacja stanu wdrażania FEdK-P 2021-2027 – Michał Heller – z-ca Dyr. Dep. Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza – Michał Stańczak – z-ca Dyr. Dep. Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
 3. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – Edyta Macieja-Morzuch  – Dyrektor Departamentu Promocji
 4. Przedstawienie założeń projektów dot. promocji gospodarczej planowanych do realizacji przez Samorząd Województwa – Edyta Macieja-Morzuch  – Dyrektor Departamentu Promocji

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na VI posiedzeniu:

 1. Uchwała Nr 113/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne
 2. Uchwała Nr 114/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne
 3. Uchwała Nr 115/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe
 4. Uchwała Nr 116/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne
 5. Uchwała Nr 117/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego
 6. Uchwała Nr 118/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (ZITy regionalne)
 7. Uchwała Nr 119/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (OPPT)
 8. Uchwała Nr 120/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP
 9. Uchwała Nr 121/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne
 10. Uchwała Nr 122/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT
 11. Uchwała Nr 123/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP
 12. Uchwała Nr 124/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne
 13. Uchwała Nr 125/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT
 14. Uchwała Nr 126/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP
 15. Uchwała Nr 127/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne
 16. Uchwała Nr 128/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT
 17. Uchwała Nr 129/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0
 18. Uchwała Nr 130/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region, schemat: Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury
 19. Uchwała Nr 131/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region schemat:  Platformy i rozwój e-usług publicznych
 20. Uchwała Nr 132/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Promocja gospodarki regionalnej
 21. Uchwała Nr 133/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych
 22. Uchwała Nr 134/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie
 23. Uchwała Nr 135/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych
 24. Uchwała Nr 136/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ, schemat: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych

 

Zobacz więcej:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40893:obradowal-komitet-monitorujacy-programu-regionalnego&catid=451