W Toruniu powstaje Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji integrujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi w domu oraz wsparcie osób społecznie wykluczonych. Rusza pierwszy etap realizacji, budowa bazy lokalowej dla segmentu rehabilitacyjnego. W obecności marszałka Piotra Całbeckiego podpisano w czwartek (8 lutego) umowę z wykonawcą robót remontowo-adaptacyjnych w dwóch budynkach w kompleksie dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

 

 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lutego 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024 r.

– Robimy coś bardzo ważnego, oczekiwanego przez mieszkańców regionu, bo potrzeby w tym zakresie są duże. To będzie miejsce, do którego będzie się można zwrócić po diagnozę [potrzeb rehabilitacyjnych], profesjonalne doradztwo, samą szeroko rozumianą rehabilitację, otwarte 24 godziny na dobę – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

 

Pacjenci będą tu mogli korzystać nie tylko z rehabilitacji prowadzonej na zasadach ambulatoryjnych, ale też z turnusów rehabilitacyjnych, z myślą o których powstanie tu zaplecze z miejscami krótkookresowego pobytu.

 

Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Koszt wyniesie 22 mln złotych, dotacja 21 mln złotych. W imieniu samorządu województwa inwestorem jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), wykonawcą robót budowlanych toruńska firma Dolmar.

 

Misją Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji – z infolinią, mieszkaniami instruktażowymi, mieszkaniami wspomaganymi, segmentem diagnostyczno-terapeutycznym, modułem warsztatowo-szkoleniowym i zatrudniającą osoby niepełnosprawne spółdzielnią socjalnąjest uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia i systemu opieki społecznej o brakujące ogniwa przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich rodzinach. Będzie świadczyć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi w domu, a także wsparcie adresowane do osób społecznie wykluczonych. Jego baza lokalowa to modernizowany etapami  kompleks dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu.


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...