31.01.2024

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś (30 stycznia) posiedzenie Komitetu Monitorującego nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Komitet przyjął aktualną informację o stanie wdrażania programu oraz zatwierdził kryteria wyboru w planowanych konkursach i niekonkurencyjnych naborach wniosków o dofinansowanie projektów.

 

 

Wartość programu to jak wiadomo 1,8 mld euro, przy czym 70 proc. alokacji to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), reszta to środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Instytucja zarządzająca programem, którą jest zarząd województwa, oraz Wojewódzki Urząd Pracy i samorząd miejski Bydgoszczy, które pełnią funkcję instytucji pośredniczących, ogłosiły już łącznie 103 nabory wniosków o finansowanie projektów (w ramach konkursów i naborów niekonkurencyjnych), 61 już zakończono, łącznie złożono 338 wniosków. Wartość alokacji środków w tych naborach to 2,5 mld złotych.

 

Najbliższe planowane nabory (EFS) dotyczą projektów grantowych w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), podnoszenia kompetencji kluczowych osób dorosłych, wspierania integracji społecznej i ekonomicznej imigrantów oraz realizacji regionalnych programów zdrowotnych.

 

Aktualny stan wdrażania FEdKP 2021-2027

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów w konkursach i naborach niekonkurencyjnych dotyczących m.in. usług doradczych dla biznesu, komercjalizacji nowych technologii, promocji regionalnej gospodarki i ekspansji naszych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz zakupów nowoczesnego i ekologicznego taboru kolejowego i na potrzeby komunikacji miejskiej.

 

 


Bądź na bieżąco

Opublikowano w dniu 09.07.2024

Konkurs na najlepszą kampanię profrekwencyjną dla OSP, KGW i sołectw rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze kampanie profrekwencyjne. ...

Opublikowano w dniu 03.07.2024

Nabór na akredytację dla ośrodków innowacji

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu naboru dla ośrodków innowacji, które są zainteresowane u...

Opublikowano w dniu 28.06.2024

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawierający zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej.

Informujemy, że została przyjęta druga wersja programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021...

Fotografia symboliczna przedstawiająca urządzenie do liczenia pieniędzy
Opublikowano w dniu 28.06.2024

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków

...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Ankieta dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy europejskich

Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programe...

Opublikowano w dniu 25.06.2024

Rozpoczęcie badania ewaluacyjnego dotyczącego kryteriów systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

12 czerwca 2024 roku rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i syst...

Opublikowano w dniu 24.06.2024

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – za nami konferencja otwierająca

Zagadnienia dotyczące dostępności w procesach rewitalizacyjnych, znaczenie „trzeciego sektora” oraz ...