Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
ogłasza nabór w ramach działania 02.02 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP

Działanie 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP [nabór nr FEKP.02.02-IP.02-012/24]

Szczegóły naboru

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.02-IP.02-012/24 w ramach:

 • Działania: 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP,
  schematu: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP.
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków komunalnych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

 • ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
 • instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 12 000 127,51 zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:
• poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
• środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jak składać wniosek

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.02.02-IP.02-012/24.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 16.08.2024 r., do godz.10:00.
IP pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Dane organizatora

Regulamin

pdf 943.95 KB

Obowiązuje od 11.06.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje

W trakcie

Finanse

BUDŻET
12 000 127,51 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA
do 85 %
Sposób wyboru projektów
konkurencyjny

Termin naboru

Start naboru

15.02.2024

Koniec naboru

16.08.2024

Wyniki

styczeń 2025