Rewitalizacja - Publikacje

• Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

(30.10.2023)
Link do publikacji

————————————————————————————————————————

• Raport z badania pn. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”

(17.04.2023)
Link do publikacji

————————————————————————————————————————

• Rewitalizacja – Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki

(22.03.2023)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury

(31.05.2022)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej

(26.01.2022)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Miasta wobec wyzwań przyszłości

(01.02.2021)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób:

– z niepełnosprawnością intelektualną;
– ze spektrum autyzmu;
– problemami zdrowia psychicznego.

(08.01.2021)

Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce

(10.07.2020)
Link do raportu (.docx)

————————————————————————————————————————

• Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin

(06.07.2020)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim

(06.07.2020)
Link do publikacji (.pdf)

• Załącznik nr 1 do Podręcznika: Lista wskaźników głównych
• Załącznik nr 2 do Podręcznika: Metryczki wskaźników głównych
• Załącznik nr 3 do Podręcznika: Lista wskaźników pomocniczych

————————————————————————————————————————

• Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce – Raport z badania narzędzi ustawowych w zakresie rewitalizacji w Polsce

(04.03.2020)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Raport o stanie polskich miast: Rewitalizacja

(02.08.2019)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Komitety Rewitalizacji w praktyce Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji

(02.08.2019)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• REWITALIZACJA W POLSCE – pierwsze obserwacje i wnioski – Raport 2018

(01.02.2019)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji

(30.01.2019)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• DELIMITACJA KROK PO KROKU na potrzeby przygotowania gminnych programów rewitalizacji

(29.09.2017)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych

(30.03.2018)
Link do publikacji (.pdf)

————————————————————————————————————————

• Rewitalizacja: Interaktywny poradnik mieszkaniowy

(24.06.2017)
Link do publikacji (.pdf)