Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.02 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP
  15.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.02-IP.02-012/24
  Informacje o naborze Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.02-IP.02-012/24 w ramach: Działania: 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, schematu: Wzrost efektywności energetycznej budynków komun...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.02.2024
  Koniec naboru 15.06.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.01 Zakup taboru kolejowego
  08.02.2024
  Zakończony
  FEKP.04.01-IZ.00-094/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24 w ramach: Działania: 4.1 Zakup taboru kolejowego Schematu: Zakup taboru kolejowego Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest S...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 08.02.2024
  Koniec naboru 16.02.2024
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP
  06.02.2024
  W trakcie
  FEKP.06.05-IP.02-011/24
  Informacje o naborze Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.05-IP.02-011/24 w ramach: Działania: 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP, Sposób wyboru projektów: konkurencyjny Kto może składać wnioski? Typy wnioskodawców, ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 02.02.2024
  Koniec naboru 29.05.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne
  05.02.2024
  Zakończony
  FEKP.08.20-IZ.00-083/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 w ramach: Działania: 08.20 Aktywne włączenie społeczne, Schematu: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 12.01.2024
  Koniec naboru 23.02.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.08 Wsparcie służb ratowniczych
  05.02.2024
  Zakończony
  FEKP.02.08-IZ.00-084/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24 w ramach: Działania: 2.8 Wsparcie służb ratowniczych Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należąc...
  Procent dofinansowania
  do 65 %
  Start naboru 04.01.2024
  Koniec naboru 13.02.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.20-IZ.00-088/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.20-IZ.00-088/24 w ramach: Działania: 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez upraw...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 09.01.2024
  Koniec naboru 09.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.11-IZ.00-087/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.11-IZ.00-087/24 w ramach: Działania: 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 09.01.2024
  Koniec naboru 09.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.03 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.03-IZ.00-089/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.03-IZ.00-089/24 w ramach: Działania: 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zo...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 10.01.2024
  Koniec naboru 31.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.18-IZ.00-090/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.18-IZ.00-090/24 w ramach: Działania: 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożo...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 10.01.2024
  Koniec naboru 31.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa
  05.02.2024
  Zakończony
  FEKP.04.03-IZ.00-082/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.04.03-IZ.00-082/24 w ramach: Działania: 4.3 Infrastruktura drogowa Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o d...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 11.01.2024
  Koniec naboru 23.02.2024