Wykaz programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie finansowej 2021-2027 (załącznik do Uchwały nr 17/814/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r.) [.pdf]

———————————————————————————————————————————–

• Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie finansowej 2021-2027 (.pdf)

Załącznik nr 1 (.pdf)
Załącznik nr 2 (.pdf)
Załącznik nr 3 (.docx)
Załącznik nr 4  (.docx)
 Załącznik nr 5 (.dox)
Załącznik nr 6 (.docx)
Formularz aktualizacji programu rewitalizacji umieszczonego w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie finansowej 2021-2027 (.docx)
———————————————————————————————————————————–

• Uchwała Nr 3/102/24 Zarządu WK-P z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie finansowej 2021-2027
———————————————————————————————————————————–

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485 z poźn. zm.)

———————————————————————————————————————————–

• Praktyczny komentarz do Ustawy o rewitalizacji (.pdf)

———————————————————————————————————————————–

• Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

———————————————————————————————————————————–

• Krajowa Polityka Miejska 2030

———————————————————————————————————————————–

• Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w zakresie rewitalizacji (.pdf)