I posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 10 marca 2023

– agenda

protokół

 

Zagadnienia przedstawione podczas I posiedzenia KM FEdKP 2021-2027:

  1. Rola i zadania KM FEdKP 2021-2027 – Iwona Jaszczuk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi
  2. Przygotowania do wdrażania programu FEdKP 2021-2027 do wdrożenia – Anna Głuszek – z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
  3. Prezentacja w zakresie Regulaminu prac KM FEdKP 2021-2027 i Grup roboczych  w ramach Komitetu – Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na I posiedzeniu:

  1. Regulamin KM FEdKP 2021-2027 uchwala Nr 1/2023 z 10 marca 2023 r.
  2. Uchwała Nr 2/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  3. Uchwała Nr 3/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  4. Uchwała Nr 4/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  5. Uchwała Nr 5/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  6. Uchwała Nr 6/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027