Komitet Monitorujący 2021-2027

UCHWAŁA NR 46/1845/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.

 

Kryteria, jakimi powinny kierować się instytucje lub organizacje delegujące swoich przedstawicieli do prac w KM:

  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie kompetencji lub wiedzy,
  3. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Programu,
  4. znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
  5. dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Toruń lub posiedzenia wyjazdowe na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  6. posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiających efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność,  umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,
  7. kryterium dodatkowe (preferowane): doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów, Zespołu ds. programowania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

 

Informujemy, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Poniżej link do ogłoszenia.

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2366/rusza-nabor-do-skladu-komitetu-monitorujacego-programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw