Uchwały KM FEdKP 2021-2027

Rok 2024

Rejestr Uchwał

 1. Uchwała Nr 1/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Platforma Współpracy Biznesu
 2. Uchwała Nr 2/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Akredytacja oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu
 3. Uchwała Nr 3/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM
 4. Uchwała Nr 4/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego
 5. Uchwała Nr 5/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0.
 6. Uchwała Nr 6/2024 z 30 stycznia 2024 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu
 7. Uchwała Nr 7/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat Promocja gospodarki regionalnej
 8. Uchwała Nr 8/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii
 9. Uchwała Nr 9/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP
 10. Uchwała Nr 10/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny
 11. Uchwała Nr 11/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury
 12. Uchwała Nr 12/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 13. Uchwała Nr 13/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Aktywna integracja
 14. Uchwała Nr 14/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.03 Wsparcie dla osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 15. Uchwała Nr 15/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 16. Uchwała Nr 16/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITów regionalnych, Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej
 17. Uchwała Nr 17/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej
 18. Uchwała Nr 18/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy reg., Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 19. Uchwała Nr 19/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 20. Uchwała Nr 20/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP
 21. Uchwała Nr 21/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne
 22. Uchwała Nr 22/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
 23. Uchwała Nr 23/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne
 24. Uchwała Nr 24/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne
 25. Uchwała Nr 25/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT
 26. Uchwała Nr 26/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT
 27. Uchwała Nr 27/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT
 28. Uchwała Nr 28/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP
 29. Uchwała Nr 29/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 30. Uchwała Nr 30/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (ZITy regionalne).
 31. Uchwała Nr 31/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 32. Uchwała Nr 32/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (OPPT).
 33. Uchwała Nr 33/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 34. Uchwała Nr 34/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (BydOF-IP)
 35. Uchwała Nr 35/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (ZITy regionalne)
 36. Uchwała Nr 36/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (OPPT)
 37. Uchwała Nr 37/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich
 38. Uchwała Nr 38/2024 z 19 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat:  Platforma Współpracy Biznesu
 39. Uchwała Nr 39/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych powyżej 5 MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła
 40. Uchwała Nr 40/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych
 41. Uchwała Nr 41/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 42. Uchwała Nr 42/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym, Schemat: Rozwój transportu pozamiejskiego
 43. Uchwała Nr 43/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane
 44. Uchwała Nr 44/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.14 Kształcenie ogólne
 45. Uchwała Nr 45/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Rozwój usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych
 46. Uchwała Nr 46/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Rozwój małej retencji

 

Rok 2023

Rejestr uchwał

Wszystkie uchwały akt. 23.09.23

 1. Regulamin KM FEdKP 2021-2027 uchwala Nr 1/2023 z 10 marca 2023 r.
 2. Uchwała Nr 2/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 3. Uchwała Nr 3/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 4. Uchwała Nr 4/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 5. Uchwała Nr 5/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 6. Uchwała Nr 6/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 7. Uchwała Nr 7/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 8. Uchwała Nr 8/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 9. Uchwała Nr 9/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw Polityki Terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 10. Uchwała Nr 10/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 10 do poniżej 15 tys. RLM
 11. Uchwała Nr 11/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, schemat: Zakup taboru kolejowego
 12. Uchwała Nr 12/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich
 13. Uchwała Nr 13/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia
 14. Uchwała Nr 14/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP
 15. Uchwała Nr 15/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP
 16. Uchwała Nr 16/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne
 17. Uchwała Nr 17/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości
 18. Uchwała Nr 18/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe
 19. Uchwała Nr 19/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim
 20. Uchwała Nr 20/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT
 21. Uchwała Nr 21/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 22. Uchwała Nr 22/2023 z 31  marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 23. Uchwała Nr 23/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej
 24. Uchwała Nr 24/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne
 25. Uchwała Nr 25/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT
 26. Uchwała Nr 26/2023 z 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 27. Uchwała Nr 27/2023 z 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 28. Uchwała Nr 28/2023 z 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 29. Uchwała Nr 29/2023 z 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 30. Uchwała Nr 30/2023 z 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 31. Uchwała Nr 31/2023 z 14 kwietnia  2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFS Plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 32. Uchwała Nr 32/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 33. Uchwała Nr 33/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej
 34. Uchwała Nr 34/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorób stanowiącym poważny problem w regionie
 35. Uchwała Nr 35/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 36. Uchwała Nr 36/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła
 37. Uchwała Nr 37/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP
 38. Uchwała Nr 38/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne
 39. Uchwała Nr 39/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT
 40. Uchwała Nr 40/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
 41. Uchwała Nr 41/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 42. Uchwała Nr 42/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową
 43. Uchwała Nr 43/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu
 44. Uchwała Nr 44/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku
 45. Uchwała Nr 45/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury
 46. Uchwała Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
 47. Uchwała Nr 47/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych
 48. Uchwała Nr 48/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych
 49. Uchwała Nr 49/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Schemat: Wsparcie dla organizacji pozarządowych
 50. Uchwała Nr 50/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne
 51. Uchwała Nr 51/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT
 52. Uchwała Nr 52/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne
 53. Uchwała Nr 53/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP
 54. Uchwała Nr 54/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne
 55. Uchwała Nr 55/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT
 56. Uchwała Nr 56/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych
 57. Uchwała Nr 57/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 58. Uchwała Nr 58/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0
 59. Uchwała Nr 59/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu
 60. Uchwała Nr 60/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 61. Uchwała Nr 61/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach
 62. Uchwała Nr 62/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej
 63. Uchwała Nr 63/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie
 64. Uchwała Nr 64/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych
 65. Uchwała Nr 65/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych
 66. Uchwała Nr 66/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 67. Uchwała Nr 67/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach
 68. Uchwała Nr 68/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
 69. Uchwała Nr 69/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne
 70. Uchwała Nr 70/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT
 71. Uchwała Nr 71/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
 72. Uchwała Nr 72/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne
 73. Uchwała Nr 73/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT
 74. Uchwała Nr 74/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła. (podjęta w trybie obiegowym)
 75. Uchwała Nr 75/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła. (podjęta w trybie obiegowym)
 76. Uchwała Nr 76/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (podjęta w trybie obiegowym)
 77. Uchwała Nr 77/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (podjęta w trybie obiegowym)
 78. Uchwała Nr 78/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (podjęta w trybie obiegowym)
 79. Uchwała Nr 79/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 80. Uchwała Nr 80/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 81. Uchwała Nr 81/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 82. Uchwała Nr 82/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 83. Uchwała Nr 83/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 84. Uchwała Nr 84/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 85. Uchwała Nr 85/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 86. Uchwała Nr 86/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 87. Uchwała Nr 87/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 88. Uchwała Nr 88/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 89. Uchwała Nr 89/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (podjęta w trybie obiegowym)
 90. Uchwała Nr 90/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (podjęta w trybie obiegowym)
 91. Uchwała Nr 91/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 92. Uchwała Nr 92/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 93. Uchwała Nr 93/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)
 94. Uchwała Nr 94/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 95. Uchwała Nr 95/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 96. Uchwała Nr 96/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 97. Uchwała Nr 97/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 98. Uchwała Nr 98/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 99. Uchwała Nr 99/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT (podjęta w trybie obiegowym)
 100. Uchwała Nr 100/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)
 101. Uchwała Nr 101/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny
 102. Uchwała Nr 102/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej
 103. Uchwała Nr 103/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym
 104. Uchwała Nr 104/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9  Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Rozwój małej retencji – projekt grantowy
 105. Uchwała Nr 105/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10  Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP
 106. Uchwała Nr 106/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne
 107. Uchwała Nr 107/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT
 108. Uchwała Nr 108/2023 z 24 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie (podjęta w trybie obiegowym)
 109. Uchwała Nr 109/2023 z 6 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 110. Uchwała Nr 110/2023 z 6 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 111. Uchwała Nr 111/2023 z 6 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)
 112. Uchwała Nr 112/2023 z 7 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej (podjęta w trybie obiegowym)
 113. Uchwała Nr 113/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne
 114. Uchwała Nr 114/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne
 115. Uchwała Nr 115/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe
 116. Uchwała Nr 116/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne
 117. Uchwała Nr 117/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego
 118. Uchwała Nr 118/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (ZITy regionalne)
 119. Uchwała Nr 119/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (OPPT)
 120. Uchwała Nr 120/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP
 121. Uchwała Nr 121/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne
 122. Uchwała Nr 122/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT
 123. Uchwała Nr 123/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP
 124. Uchwała Nr 124/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne
 125. Uchwała Nr 125/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT
 126. Uchwała Nr 126/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP
 127. Uchwała Nr 127/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne
 128. Uchwała Nr 128/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT
 129. Uchwała Nr 129/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0
 130. Uchwała Nr 130/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region, schemat: Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury
 131. Uchwała Nr 131/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region schemat:  Platformy i rozwój e-usług publicznych
 132. Uchwała Nr 132/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Promocja gospodarki regionalnej
 133. Uchwała Nr 133/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych
 134. Uchwała Nr 134/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie
 135. Uchwała Nr 135/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych
 136. Uchwała Nr 136/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ, schemat: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych
 137. Uchwała Nr 137/2023 z 9 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego (podjęta w trybie obiegowym)
 138. Uchwała Nr 138/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią
 139. Uchwała Nr 139/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
 140. Uchwała Nr 140/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
 141. Uchwała Nr 141/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej
 142. Uchwała Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 143. Uchwała Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej
 144. Uchwała Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne
 145. Uchwała Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne
 146. Uchwała Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne
 147. Uchwała Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne
 148. Uchwała Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT
 149. Uchwała Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT
 150. Uchwała Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT
 151. Uchwała Nr 151/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP
 152. Uchwała Nr 152/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne
 153. Uchwała Nr 153/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT
 154. Uchwała Nr 154/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP)
 155. Uchwała Nr 155/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne)
 156. Uchwała Nr 156/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT)
 157. Uchwała Nr 157/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii
 158. Uchwała Nr 158/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP
 159. Uchwała Nr 159/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny
 160. Uchwała Nr 160/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 161. Uchwała Nr 161/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna)
 162. Uchwała Nr 162/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków
 163. Uchwała Nr 163/2023 z 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich
 164. Uchwała Nr 164/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych
 165. Uchwała Nr 165/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu: 9. Pomoc techniczna (EFRR) i Priorytetu: 10. Pomoc techniczna (EFS+)