Posiedzenia KM FEdKP 2021-2027

IX posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 19 marca 2024

VIII posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 30 stycznia 2024

VII posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 16-17 listopada 2023

utworzone 4.12.2023

VI posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 18-19 września 2023

utworzone 09.10.2023

V posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 13 lipca 2023

utworzone 20.07.2023

IV posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 2 czerwca 2023

utworzone 16.06.2023

III posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 27-28 kwietnia 2023

utworzone 19.05.2023

II posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 31 marca 2023

utworzone 05.04.2023

I posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 10 marca 2023

utworzone 05.04.2023