Skład KM FEdKP 2021-2027

Aktualny skład KM FEdKP 2021-2027

 

Kryteria, jakie powinni spełniać przedstawiciele  do prac w KM FEdKP 2021-2027:

  • a) wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne/społeczne,
  • b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Programu,
  • c) znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
  • d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unijnych,
  • e) dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Toruń lub posiedzenia wyjazdowe w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
  • f) posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,
  • g) kryterium dodatkowe (preferowane):
    • doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego dotyczące KM FEdKP 2021-2027:

PROCEDURY

UCHWAŁA NR 6/155/23 z 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków

UCHWAŁA NR 1/7/23 z 4 stycznia 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków

UCHWAŁA NR 46/1845/22 z 23 listopada 2022 r.  w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków

POWOŁANIE

UCHWAŁA NR 3/137/24 z 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 3/103/24 z 17 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 44/2374/23 z 31 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 30/1624/23 z 26 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 25/1257/23 z 21 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 17/766/23 z 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 16/693/23 z 19 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 10/356/23 z 8 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 9/324/23 z 1 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)

UCHWAŁA NR 7/226/23 z 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEdKP 2021-2027)