Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.11-IZ.00-087/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.11-IZ.00-087/24 w ramach: Działania: 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 09.01.2024
  Koniec naboru 09.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.03 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.03-IZ.00-089/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.03-IZ.00-089/24 w ramach: Działania: 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zo...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 10.01.2024
  Koniec naboru 31.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.18-IZ.00-090/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.18-IZ.00-090/24 w ramach: Działania: 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożo...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 10.01.2024
  Koniec naboru 31.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa
  05.02.2024
  Wyniki
  FEKP.04.03-IZ.00-082/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.04.03-IZ.00-082/24 w ramach: Działania: 4.3 Infrastruktura drogowa Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o d...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 11.01.2024
  Koniec naboru 23.02.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie
  02.02.2024
  Zakończony
  FEKP.02.15-IZ.00-093/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 w ramach: Działania: 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Sposób wyboru projektów: konkurencyjny              Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnios...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 11.01.2024
  Koniec naboru 29.03.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT
  01.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.19-IZ.00-092/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.19-IZ.00-092/24 w ramach: Działania: 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partn...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.01.2024
  Koniec naboru 22.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne
  01.02.2024
  W trakcie
  FEKP.03.02-IZ.00-086/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.03.02-IZ.00-086/24 w ramach: Działania: 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.01.2024
  Koniec naboru 22.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT
  30.01.2024
  W trakcie
  FEKP.03.03-IZ.00-085/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.03.03-IZ.00-085/24 w ramach: Działania: 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnioneg...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.01.2024
  Koniec naboru 22.07.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne
  30.01.2024
  W trakcie
  FEKP.02.07-IZ.00-091/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i    Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.07-IZ.00-091/24 w ramach: Działania: 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnios...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.01.2024
  Koniec naboru 22.07.2024
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.06 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP
  30.01.2024
  W trakcie
  FEKP.02.06-IP.02-010/24
  Informacje o naborze Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.06-IP.02-010/24 w ramach: Działania: 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP, Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Typy wnioskodawców, którzy...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 22.01.2024
  Koniec naboru 30.06.2024