Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 06.12 Wsparcie Instytucji kultury
  19.02.2024
  Zakończony
  FEKP.06.12-IZ.00-100/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.12-IZ.00-100/24 w ramach: Działania: 6.12 Wsparcie instytucji kultury Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Wojewód...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 19.02.2024
  Koniec naboru 29.03.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 05.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT
  15.02.2024
  W trakcie
  FEKP.05.12-IZ.00-099/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.12-IZ.00-099/24 w ramach: Działania: 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wni...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 15.02.2024
  Koniec naboru 14.08.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych
  15.02.2024
  Zakończony
  FEKP.02.12-IZ.00-095/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.12-IZ.00-095/24 w ramach: Działania: 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych Schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   W...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.02.2024
  Koniec naboru 28.03.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne
  15.02.2024
  W trakcie
  FEKP.05.02-IZ.00-098/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24 w ramach: Działania: 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawn...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 15.02.2024
  Koniec naboru 14.08.2024
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.02 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP
  15.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.02-IP.02-012/24
  Informacje o naborze Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.02-IP.02-012/24 w ramach: Działania: 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, schematu: Wzrost efektywności energetycznej budynków komun...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.02.2024
  Koniec naboru 16.08.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.01 Zakup taboru kolejowego
  08.02.2024
  Wyniki
  FEKP.04.01-IZ.00-094/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.04.01-IZ.00-094/24 w ramach: Działania: 4.1 Zakup taboru kolejowego Schematu: Zakup taboru kolejowego Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny   Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest S...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 08.02.2024
  Koniec naboru 16.02.2024
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP
  06.02.2024
  W trakcie
  FEKP.06.05-IP.02-011/24
  Informacje o naborze Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.05-IP.02-011/24 w ramach: Działania: 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP, Sposób wyboru projektów: konkurencyjny Kto może składać wnioski? Typy wnioskodawców, ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 02.02.2024
  Koniec naboru 30.08.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne
  05.02.2024
  Zakończony
  FEKP.08.20-IZ.00-083/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 w ramach: Działania: 08.20 Aktywne włączenie społeczne, Schematu: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 12.01.2024
  Koniec naboru 23.02.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.08 Wsparcie służb ratowniczych
  05.02.2024
  Zakończony
  FEKP.02.08-IZ.00-084/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24 w ramach: Działania: 2.8 Wsparcie służb ratowniczych Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należąc...
  Procent dofinansowania
  do 65 %
  Start naboru 04.01.2024
  Koniec naboru 13.02.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT
  05.02.2024
  W trakcie
  FEKP.02.20-IZ.00-088/24
  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.20-IZ.00-088/24 w ramach: Działania: 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez upraw...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 09.01.2024
  Koniec naboru 09.07.2024