Kryteria wyboru: Priorytet 2

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Działanie 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP

Uchwała KM Nr 120/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP


Działanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 74/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła (podjęta w trybie obiegowym)

  • Uchwała KM Nr 35/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła

Uchwała KM Nr 121/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (ZITy regionalne)


Działanie 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP

Uchwała KM Nr 151/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP


Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 152/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne


Działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych

Uchwała KM Nr 133/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych

Uchwała KM Nr 161/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna)


Działanie 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie

Uchwała KM Nr 43/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu

Uchwała KM Nr 47/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych

Uchwała KM Nr 104/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9  Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Rozwój małej retencji – projekt grantowy


Działanie 2.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP

Uchwała KM Nr 105/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10  Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP


Działanie 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 106/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne


Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Uchwała KM Nr 10/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 10 do poniżej 15 tys. RLM

Uchwała Nr 3/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM


Działanie 2.13 Gospodarka odpadami

Uchwała Nr 12/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Działanie 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach

Uchwała KM Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Uchwała KM Nr 61/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach

Uchwała KM Nr 62/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej

Uchwała KM Nr 134/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ochrona Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Uchwała KM Nr 135/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych

Uchwała KM Nr 162/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków


Działanie 2.16 Efektywność energetyczna

Uchwała KM Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Działanie 2.17 Efektywność energetyczna OPPT

Uchwała KM Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Działanie 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT

Uchwała KM Nr 75/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła. (podjęta w trybie obiegowym)

  • Uchwała KM Nr 36/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła

Uchwała KM Nr 122/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (OPPT)


Działanie 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT

Uchwała KM Nr 153/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT


Działanie 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT

Uchwała KM Nr 107/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT