Kryteria wyboru: Priorytet 7

Działanie 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią

Uchwała KM Nr 138/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią


Działanie 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Uchwała KM Nr 139/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną


Działanie 7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych

Uchwała KM Nr 140/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych


Działanie 7.4 Wspieranie integracji społecznej

Uchwała KM Nr 141/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej