Kryteria wyboru: Priorytet 1

Działanie 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji

Uchwała KM Nr 129/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

  • Uchwała KM Nr 58/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Uchwała KM Nr 157/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii


Działanie 1.2 Cyfrowy region

Uchwała KM Nr 130/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region, Schemat: Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury

Uchwała KM Nr 131/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region, Schemat: Platformy i rozwój e-usług publicznych


Działanie 1.3 Wsparcie MŚP

Uchwała KM Nr 132/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Promocja gospodarki regionalnej

Uchwała KM Nr 158/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP

Uchwała KM Nr 159/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny

Uchwała Nr 1/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Platforma Współpracy Biznesu

Uchwała Nr 2/2024 z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Akredytacja oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu


Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

Uchwała KM Nr 46/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


Działanie 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 118/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne, Schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (ZITy regionalne)


Działanie 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB

Uchwała KM Nr 59/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu


Działanie 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT

Uchwała KM Nr 119/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, Schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (OPPT)