Kryteria wyboru: Priorytet 5

Działanie 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

Uchwała Nr 20/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne

Uchwała Nr 21/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)


Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP

Uchwała Nr 22/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne

Uchwała Nr 23/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP

Uchwała KM Nr 81/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne

Uchwała Nr 24/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.8 Rewitalizacja miast prezydencich

Uchwała KM Nr 37/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich.


Działanie 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 83/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne (podjęta w trybie obiegowym)


Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT

Uchwała Nr 25/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

Uchwała Nr 26/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

Uchwała Nr 27/2024 z 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT (podjęta w trybie obiegowym)


Działanie 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT

Uchwała KM Nr 86/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT (podjęta w trybie obiegowym)