IV posiedzenie KM FEdKP 2021-2027 – 2 czerwca 2023

– agenda

– protokół

 

Zagadnienia przedstawione podczas IV posiedzenia KM FEdKP:

 1. Aktualizacja Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
 2. Założenia Regionalnego Funduszu Szkoleniowego II – TARR S.A
 3. Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych – Wojewódzki Urząd Pracy

 

Uchwały KM FEdKP zatwierdzone na IV posiedzeniu:

 1. Uchwała Nr 57/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 2. Uchwała Nr 58/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0
 3. Uchwała Nr 59/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu
 4. Uchwała Nr 60/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 5. Uchwała Nr 61/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach
 6. Uchwała Nr 62/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej
 7. Uchwała Nr 63/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie
 8. Uchwała Nr 64/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych
 9. Uchwała Nr 65/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych
 10. Uchwała Nr 66/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 11. Uchwała Nr 67/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach
 12. Uchwała Nr 68/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
 13. Uchwała Nr 69/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne
 14. Uchwała Nr 70/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT
 15. Uchwała Nr 71/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
 16. Uchwała Nr 72/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne
 17. Uchwała Nr 73/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT