Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie
  29.06.2023
  W trakcie
  FEKP.02.09-IZ.00-018/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie [nabór nr FEKP.02.09-IZ.00-018/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 30.06.2023
  Koniec naboru 31.12.2024
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych
  21.06.2023
  Zakończony
  FEKP.08.07-IP.01-001/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych – [nabór FEKP.08.07-IP.01-001/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 21.06.2023
  Koniec naboru 31.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia
  16.06.2023
  Zakończony
  Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia– [nabór Nr FEKP.08.08-IZ.00-014/23]
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia– [nabór Nr FEKP.08.08-IZ.00-014/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 90 %
  Start naboru 16.06.2023
  Koniec naboru 28.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.17 Efektywność energetyczna OPPT
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.17-IZ.00-013/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie: 2.17 Efektywność energetyczna OPPT [nabór nr FEKP.02.17-IZ.00-013/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.05 Rozwój instalacji OZE
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.05-IZ.00-010/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.5 Rozwój instalacji OZE [nabór nr FEKP.02.05-IZ.00-010/23 ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.14 GOZ w przedsiębiorstwach
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.14-IZ.00-011/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach [nabór nr FEKP.02.14-IZ.00-011/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.01 Efektywność energetyczna BYDOF I ZITY Regionalne
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.01-IZ.00-009/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.01-IZ.00-009/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.16 Efektywność energetyczna
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.16-IZ.00-012/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.16 Efektywność energetyczna [nabór nr FEKP.02.16-IZ.00-012/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.01.04-IZ.00-008/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe [nabór nr FEKP.01.04-IZ.00-008/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.05.06-IP.02-003/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF – IP – [nabór nr FEKP.05.06-IP.02-003/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 31.01.2024