Nabory wniosków

Ikona Strony Głównej Przejdź do strony głównej portalu
 • Harmonogram naborów
 • Wykaz ekspertów
Nabory ogłoszone do … 2024 r
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.05 Rozwój instalacji OZE
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.05-IZ.00-010/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.5 Rozwój instalacji OZE [nabór nr FEKP.02.05-IZ.00-010/23 ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.14 GOZ w przedsiębiorstwach
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.14-IZ.00-011/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach [nabór nr FEKP.02.14-IZ.00-011/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.01 Efektywność energetyczna BYDOF I ZITY Regionalne
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.01-IZ.00-009/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.01-IZ.00-009/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 02.16 Efektywność energetyczna
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.02.16-IZ.00-012/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 2.16 Efektywność energetyczna [nabór nr FEKP.02.16-IZ.00-012/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.01.04-IZ.00-008/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe [nabór nr FEKP.01.04-IZ.00-008/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 05.07.2023
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP
  15.06.2023
  Zakończony
  FEKP.05.06-IP.02-003/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF – IP – [nabór nr FEKP.05.06-IP.02-003/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 15.06.2023
  Koniec naboru 31.01.2024
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 04.03 Infrastruktura drogowa
  05.06.2023
  Zakończony
  FEKP.04.03-IZ.00-006/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa [nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-006/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 05.06.2023
  Koniec naboru 06.07.2023
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca
  ogłasza nabór w ramach działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne
  05.06.2023
  Zakończony
  FEKP.08.24-IZ.00-007/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne – [nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 05.06.2023
  Koniec naboru 31.07.2023
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP
  01.06.2023
  Zakończony
  FEKP.03.01-IP.02-002/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP – [nabór nr FEKP.03.01-IP.02-002/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 85 %
  Start naboru 01.06.2023
  Koniec naboru 01.12.2023
 • Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca
  ogłasza nabór w ramach działania 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
  31.05.2023
  Zakończony
  FEKP.06.03-IP.02-001/23
  Informacje o naborze i szczegóły postępowania: Działanie 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP – [nabór nr FEKP.06.03-IP.02-001/23] ...
  Procent dofinansowania
  do 95 %
  Start naboru 31.05.2023
  Koniec naboru 26.09.2023