Grupa robocza ds. zdrowia

Uchwały KM FEdKP 2021-2027:

Powołanie grupy

Uchwała Nr 28/2023 z 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała Nr 6/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Regulamin pracy grupy

Uchwała Nr 32/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Posiedzenia grupy odbyły się:

I posiedzenie – 24 kwietnia 2023 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. zdrowia z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu prac grupy roboczej ds. zdrowia  w ramach Komitetu Monitorującego program  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. zdrowia z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia; Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. zdrowia z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie

II posiedzenie – 24 maja 2023 r.

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. zdrowia z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy