Uchwały KM FEdKP 2021-2027:

Powołanie grupy

Uchwała Nr 26/2023 z 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała Nr 2/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Regulamin pracy grupy

Uchwała Nr 8/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Posiedzenia grupy odbyły się:

Rok 2024:

VIII posiedzenie – 17 stycznia 2024 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP Schemat: promocja gospodarki regionalnej

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla  Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury

Stanowisko Nr 8 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka odpadami

Stanowisko Nr 9 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Regionalny Akcelerator Biznesu

Stanowisko Nr 10 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Akredytacja usług IOB oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu

Stanowisko Nr 11 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM

Stanowisko Nr 12 Grupy roboczej ds. EFRR z 17 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego

IX posiedzenie – 11 marca 2024 r.

Stanowisko Nr 13 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat:  Platforma Współpracy Biznesu

Stanowisko Nr 14 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych powyżej 5 MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła

Stanowisko Nr 15 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych

Stanowisko Nr 16 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Rozwój małej retencji

Stanowisko Nr 17 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko Nr 18 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym, Schemat: Rozwój transportu pozamiejskiego

Stanowisko Nr 19 Grupy roboczej ds. EFRR z 11 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane

Rok 2023:

I posiedzenie – 24 marca 2023 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r.  w sprawie zaopiniowania Regulaminu prac grupy roboczej ds. EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja
i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 10 do poniżej 15 tys. RLM

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, schemat: Zakup taboru kolejowego

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. EFRR z 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich

II posiedzenie – 20 kwietnia 2023 r.

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. EFRR z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja
i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu

Stanowisko Nr 8 Grupy roboczej ds. EFRR z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku

Stanowisko Nr 9 Grupy roboczej ds. EFRR z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury

Stanowisko Nr 10 Grupy roboczej ds. EFRR z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Stanowisko Nr 11 Grupy roboczej ds. EFRR z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja
i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych

III posiedzenie – 25 maja 2023 r.

Stanowisko Nr 12 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Stanowisko Nr 13 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu

Stanowisko Nr 14 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Stanowisko Nr 15 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych

Stanowisko Nr 16 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej

Stanowisko Nr 17 Grupy roboczej ds. EFRR z 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie

IV posiedzenie – 6 lipca 2023 r.

Stanowisko Nr 18 Grupy roboczej ds. EFRR z 6 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9  Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Rozwój małej retencji – projekt grantowy

V posiedzenie – 7 września 2023 r.

Stanowisko Nr 19 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Stanowisko Nr 20 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region służb ratowniczych, schemat: rozwój systemu usług w zakresie e-kultury

Stanowisko Nr 21 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region służb ratowniczych, schemat: platformy i rozwój e-usług publicznych

Stanowisko Nr 22 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: promocja gospodarki regionalnej

Stanowisko Nr 23 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych

Stanowisko Nr 24 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Ochrona Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Stanowisko Nr 25 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych

Stanowisko Nr 26 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ, schemat: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych

Stanowisko Nr 27 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii

VI posiedzenie – 7 listopada 2023 r.

Stanowisko Nr 28 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich

Stanowisko Nr 29 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych

Stanowisko Nr 30 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna)

Stanowisko Nr 31 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków

Stanowisko Nr 32 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu 9. Pomoc Techniczna (EFRR) i Priorytetu 10. Pomoc Techniczna (EFS+)

Stanowisko Nr 33 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii

Stanowisko Nr 34 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP

Stanowisko Nr 35 Grupy roboczej ds. EFRR z 7 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej

VII posiedzenie – 16 listopada 2023 r.

Stanowisko Nr 36 Grupy roboczej ds. EFRR z 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii

Stanowisko Nr 37 Grupy roboczej ds. EFRR z 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP

Stanowisko Nr 38 Grupy roboczej ds. EFRR z 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej