Grupa robocza ds. realizacji zasad równościowych w programie

Uchwały KM FEdKP 2021-2027:

Powołanie grupy

Uchwała Nr 29/2023 z 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała Nr 5/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Regulamin pracy grupy

Uchwała Nr 7/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Posiedzenia grupy odbyły się:

Rok 2024:

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych – stanowisko podjęte obiegowo

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 5 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych – stanowisko podjęte obiegowo

Rok 2023:

I posiedzenie – 23 marca 2023 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 23 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu prac grupy roboczej ds. realizacji zadań równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 23 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych

II posiedzenie – 24 kwietnia 2023 r.

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych

III posiedzenie – 29 maja 2023 r.

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 29 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych

IV posiedzenie – 10 lipca 2023 r.

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 10 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych

V posiedzenie – 12 września 2023 r.

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 12 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych

VI posiedzenie – 18 września 2023 r. – bez stanowiska

VII posiedzenie – 3 listopada 2023 r.

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie z 12 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pod kątem realizacji zasad równościowych