Grupa robocza ds. Polityki terytorialnej

Uchwały KM FEdKP 2021-2027:

Powołanie grupy

Uchwała Nr 30/2023 z 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Uchwała Nr 3/2023 z 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Regulamin pracy grupy

Uchwała Nr 9/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw Polityki Terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Posiedzenia grupy odbyły się:

Rok 2024:

Stanowiska Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej podjęte w trybie obiegowym – 18 stycznia 2024 r. :

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITów regionalnych Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, Schemat: Wsparcie dla infrastruktury biznesowej

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój
i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy reg. Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r.  w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP

Stanowisko Nr 8 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne

Stanowisko Nr 9 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP

Stanowisko Nr 10 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne

Stanowisko Nr 11 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT

Stanowisko Nr 12 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

Stanowisko Nr 13 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

Stanowisko Nr 14 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP

Stanowisko Nr 15 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła

Stanowisko Nr 16 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (ZITy regionalne)

Stanowisko Nr 17 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła

Stanowisko Nr 18 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (OPPT)

VII posiedzenie – 8 marca 2024 r.

Stanowisko Nr 19 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (BydOF-IP)

Stanowisko Nr 20 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (ZITy regionalne)

Stanowisko Nr 21 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (OPPT)

Stanowisko Nr 22 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich

Rok 2023:

I posiedzenie – 28 marca 2023 r.

Stanowisko Nr 1 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu prac grupy roboczej ds. polityki terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Stanowisko Nr 2 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Stanowisko Nr 3 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Stanowisko Nr 4 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Stanowisko Nr 5 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne

Stanowisko Nr 6 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 28 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT

II posiedzenie – 21 kwietnia 2023 r.

Stanowisko Nr 7 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne

Stanowisko Nr 8 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT

Stanowisko Nr 9 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP

Stanowisko Nr 10 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne

Stanowisko Nr 11 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT

Stanowisko Nr 12 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową

Stanowisko Nr 13 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową

Stanowisko Nr 14 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową

III posiedzenie – 24 maja 2023 r.

Stanowisko Nr 15 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP

Stanowisko Nr 16 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZIT-y regionalne

Stanowisko Nr 17 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

Stanowisko Nr 18 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP

Stanowisko Nr 19 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne

Stanowisko Nr 20 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT

IV posiedzenie – 5 lipca 2023 r.

Stanowisko Nr 21 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 5 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP

Stanowisko Nr 22 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 5 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne

Stanowisko Nr 23 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 5 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT

V posiedzenie – 8 września 2023 r.

Stanowisko Nr 24 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITów regionalnych

Stanowisko Nr 25 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT

Stanowisko Nr 26 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP

Stanowisko Nr 27 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (ZITy regionalne)

Stanowisko Nr 28 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach PT (OPPT)

Stanowisko Nr 29 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

Stanowisko Nr 30 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne

Stanowisko Nr 31 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT

Stanowisko Nr 32 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP

Stanowisko Nr 33 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne

Stanowisko Nr 34 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT

VI posiedzenie – 8 listopada 2023 r.

Stanowisko Nr 35 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP

Stanowisko Nr 36 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne

Stanowisko Nr 37 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT

Stanowisko Nr 38 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP)

Stanowisko Nr 39 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne)

Stanowisko Nr 40 Grupy roboczej ds. Polityki Terytorialnej z 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT)